Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

[Anti]subiectiv

de Daniela Luminita Teleoaca

Nu obi?nuise niciodat? s? pun? vreun semn distinctiv, separator între zi ?i noapte. Contrar aceluia care, prev?z?tor-în?elept, î?i face vara sanie ?i iarna..., neexcluzând eventualitatea, chiar iminen?a, mai-pu?in-binelui. Trecea relativ lejer. Omul era o f?ptur? destul de simpatic? în peregrin?rile lui succesive diurn-nocturne / nocturn-diurne, atât de fire?ti, atât de necesare. A?a pomenise! Se comporta ca atare. Iat? floarea care se închide când se face sear?, iat? pu?in mai încolo o regin?-a-nop?ii! ?i, dac?-i noapte, ?i dac?-i var?, atunci neap?rat ro?ul pepenelui va împânzi împrejurimile din ceruri cu prospe?imea-i de z?pad?. Con?tien?i, aproape lucizi, vor prelungi lumina în suprema?ia de fa?ad? a beznei. Î?i vor da mâna!

?i dac?, în plin? zi fiind, s-ar fi trezit în burta nop?ii? Nimic mai simplu! Instinctul acela elementar ar fi pus-o în gard?. C? se trece la ora oficial? de iarn? [nu, deocamdat? nu se renun?ase la astfel de apuc?turi, adev?rate habitudini ritualice!], c? oamenii trebuie s? se gr?beasc? un pic. Vor purta pardesie lungi, date cu licurici, î?i vor completa sentimentele cu copac în dreptul inimii, vor merge pe urmele visului crizantemei pân? când lumini?a g?lbuie a gutuilor din fereastr? le va da de ?tire: A?i ajuns Acas?! ... ?i totul va fi cum nu se poate mai bine! Care va s? zic?, în timp util ?i-ar fi strâns acareturile zilei, cuminte f?când loc celeilalte. La fel de ascult?tori s-ar fi încredin?at trecerii c?tre diminea??. ?i toate cuvintele s-ar fi împ?cat cu referen?ii, ambiguitatea declarându-se, f?r? doar ?i poate, satisf?cut? de locul ce salutar îi fusese menit în m?runtaiele poeticului.

?i, totu?i, nimic mai înfior?tor decât gândul succed?rii nediferen?iate între lumin? ?i opusul ei. Atunci când nu mai po?i fragmenta timpul [chiar tu, cândva, marea naiv?, redutabila aspirant? la eternitate!] ?i haosul / nongeneza î?i face de cap: oriunde te-ai a?eza, în?elegi c? nu te mai po?i recompune. C? sunt doar iluzii: „mâna mea”, „ar?arul meu”, „ora mea”, „sensul meu”, „pofta mea de via??”... Pentru c? oamenii sunt mici, mici de tot. ?i au nevoie cronic? [acutizat?!] de un timp pe m?sur?! Monocelulari ?i frico?i, nici nu s-au de?teptat bine c? s-au ?i pus pe brevetat! Aparate de înregistrat! Timpul! Minuscul! Uite, de-aici pân? aici [?i cuprinzi o por?iune nici m?car b?nuit? de Cosmos!] o s? fiu salahor de bun? voie al lui albastru-cu-galben. Mai apoi, un fel de verde îmi va da dreptul la prima var?! Secundarul va bate ora exact?. ?i, chiar dac? minutul t?u vi?iniu va avea compozi?ia unui sânge, vei trece cu fruntea senin?, cu gândurile toate: de-aci-pân-acolo [?i-i faci din nou în ciud? Cosmosului... c? nu te vede!] voi fi martorul ciutelor cu triste?e-prelung?-f?c?toare-de-via??!

Daniela Luminita Teleoaca (Danaia) | Scriitori Români

motto: Nihil sine Deo!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro