Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

dincolo de politic?, dincoace de iubirea de ?ar?

de Roman Anamaria

Luptele de pe scena politicii române?ti par a fi devenit n?ucitoare. Au început s? atrag? în acest malaxor tot ce se afl? - întâmpl?tor sau nu - în calea lor. ?i fiec?rui ”combatant” în parte, propria c?ma?? pare a-i fi mai aproape decât interesul general al societ??ii, al ??rii.
Alexandru Paleologu spune, în „Interlocu?iuni”: „Exist? oameni c?rora le este cu neputin?? s? recunoasc? faptul c? au gre?it. Mârlanul nu cere scuze. Mârlanul nu cere iertare. Mârlanul nu recunoa?te nimic. Un domn, un om onest, o face foarte u?or, chiar dac? gestul s?u implic? o modificare de raporturi sau o umilin??.”
Îmi vine în minte bunica.
Î?i ?tia întotdeauna rostul prin curtea de lâng? cas?, unde treburile nu se terminau niciodat?. Uneori, vorbea despre ploile ce nu c?deau ori erau prea multe, dup? cum voia Dumnezeu. Ori despre p?durea unde pleca bunicul pentru a aduce un car de lemne ?i c?reia îi cuno?tea fiecare frunz?. Alteori, îmi spunea pove?ti ale c?ror întâmpl?ri m? asigura c? s-au petrecut aievea, ori recita poezii pe care le ?tia din copil?rie. Seara î?i a?eza pe nas ochelarii prin?i cu sârm? ?i deschidea singura carte pe care ?i-o mai îng?duia. Biblia. Cu foi sub?iri ?i fo?nitoare, aproape transparente ?i cu margini ro?ii.
Cam la atât se pricepea bunica. Ăsta era rostul ei.
Ei, dar timpurile se schimb?.
Noi, cei de azi, ne pricepem la toate. Un fel de mici dumnezei afla?i într-o nesfâr?it? lupt? în care fiecare urm?re?te s? devin? el, Acela.
De la dreptul intangibil la opinie s-a ajuns la convingeri absurde ale de?inerii adev?rului absolut. Fiecare dintre noi se crede atât de competent în orice problem? încât e gata s? jigneasc? pe oricine îndr?zne?te c? gândeasc? altceva. ?i nimeni nu cere iertare. Prea înjositor, nu-i a?a?
Eliade spunea c? omul modern trebuie s? aleag? între disperare ?i credin??. Emil Cioran a ales cartea: „Am citit ca un fel de dezertare.” Iar Steinhardt spunea în „Jurnalul fericirii”: „Zi de zi sunt mai dispus s? cred c? însu?irea de c?petenie a fiin?ei umane nu este atât iubirea de sine cât ura ?i invidia fa?? de altul.”
A ajuns lumea aceasta locul de unde cel care are o f?râm? de bun-sim? dore?te s? evadeze în credin??, în c?r?i, în disperare?
Nu ne mai ?tim locul în societate iar coatele au devenit obiecte de c???rare. Scopul: cât mai sus. Deasupra celorlal?i pe care îi dispre?uim, deasupra florilor pe care le ignor?m, deasupra lui Dumnezeu, dac? se poate... Cât mai sus!
A? propune celor din conducerea acestei ??ri, dar ?i nou?, tuturor, un exerci?iu de umilin??. S? ne întreb?m cât de necesari suntem fiecare dintre noi, ca individ, acestei ??ri. Acestei lumi. Cât? triste?e ?i cât? bucurie aducem.
S? facem asta pân? nu va fi prea târziu. Atât de târziu, încât nici triste?ea nici bucuria nu vor fi de ajuns. Pentru c? totul va fi prea mic fa?? de stropul acela de eternitate.

Roman Anamaria (Mariamaria) | Scriitori Români

motto: "if you want to make God laugh, tell him about your plans" (woody allen)

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro