Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Imunitatea gândului

de marius ni?ov

Cred c? una dintre cele mai dificile probe în cre?terea omului interior, ridicarea peste nivelul informa?iei f?r? sens, const? în st?pânirea gândurilor. Înfrânarea gândirii este, a?a simt, cea mai grea provocare într-o lume subordonat? informa?iei ?i diversiunii informa?ionale de pe toate canalele de emisie posibile. ?i imagina?i-v? cât de greu e s? discerni între adev?r ?i minciun?, la evolu?ia unui om matur, nu mai pomenesc de cei tineri, copii, victime ale unei libert??i iluzorii. Când ai sentimentul c? în liniaritatea ?i banalul traiului zilnic nu au cum s? te ia peste picior evenimente neanun?ate, po?i s? tr?ie?ti cele mai grele experien?e. ?i asta f?r? s? în?elegi c? (st?pânii acestei lumi) st?pânul lumii e o ciud??enie care a mers la sacrificarea multor vie?i în momente când totul p?rea s? fie în uzan?ele lui “f? ce te taie prin cap!” ?i lipsa unei cunoa?teri minime a trecutului, ne poate arunca în fa?a unor evenimente greu de imaginat din fa?a confortului cotidian. ?i m? refer mai cu seam? la confortul mintal, adic? la acea pauz?, vacan?? în gândire care nu are nimic din înfrânarea de care vorbeam. Pentru a discerne adev?rul din acest flux informa?ional nonstop, trebuie s? ai un aparat critic ?i s? vezi diferen?a între mizeria informa?ional? ?i informa?ia folositoare (nu critic în sensul bârfei). În acest scop, este strict necesar s? studiezi întru imunitatea gândirii ?i alte lucruri mai interesante ca dialogurile f?r? pauz? de pe re?ele de socializare ?i introvertire. Este suficient s? te întrebi cum folose?ti timpul ?sta care ?i se scurge încet, dar sigur printre gratiile genelor din închisoarea iluziei. S? con?tientizezi c? e?ti doar un vânat în fa?a timpului ?i singura hran? care nu poate fi digerat? de Cronos e credin?a. Iar aceast? imunitate a gândirii cuprinde ?i aspectele înfrân?rii, c? nu tot ce pot vedea m? ajut?, nu tot ce pot auzi mi-e cu folos ?i nici toate cele u?or de atins nu-mi dau satisfac?ia omului întreg la minte! E ca o invita?ie la mas?, acolo unde suntem chema?i în lumin?, nu m?nânci tot ce vezi ?i nici nu atingi sau nu ascul?i discu?iile banale sau be?ia logoreic?. Imunitatea gândirii se mai face ?i prin ab?inerea de a judeca pe cei mul?i afla?i în epoci de involu?ie mintal? dictate tocmai de lipsa discern?mântului. Desigur, e greu s? vezi oameni cu mijloace de informare actuale cum se comport?, în?eleg modul de a fi liberi, dar prin a?a provoc?ri ajungi la sfin?enie!

marius ni?ov (marius nițov) | Scriitori Români

motto: Universul e cel mai performant computer, noi, un joc de supravie?uire. E atâta frumuse?e în fiin?a mea, moartea ?i-a declarat falimentul!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro